MSzien

01/12/2013

Na een succesvolle benefietavond MS in Stroomversnelling ook een artikel in MSzien over deze avond, vergezeld met een van mijn foto’s.

Tags: , , , , , ,

Leave a Comment