Visitekaartjes Stichting WOK

Visitekaartje

01/02/2004

Naast het ontwerp en bouw van de website voor Stichting WOK, tevens visitekaartjes ontworpen.

Stichting WOK is ontstaan uit de zoektocht van ouders naar een geschikte woonplek voor hun kind. Hun kind met een autistische ontwikkelingsstoornis (met aanverwante gedragsproblemen), maar met een normaal intelligentieniveau.
Juist deze combinatie maakt het vinden van een geschikte plek zo moeilijk. Immers, voorzieningen op het terrein van intensieve zorg bij gedragsproblemen zijn in Nederland voornamelijk gericht op mensen met een verstandelijke handicap.

Tags: , , ,

Leave a Comment