Privacy verklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je informatie over hoe en waar we jouw gegevens opslaan, voor welke doelen we jouw gegevens gebruiken en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens. We kunnen deze verklaring soms aanpassen, bijvoorbeeld als er wetswijzigingen zijn. Het is daarom aan te raden om de verklaring regelmatig te raadplegen.

Awarnach Photography, gevestigd aan de Zevenster 28, 1625 MD Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Awarnach Photography
Zevenster 28
1625 MD Hoorn
+31(0)641759464
https://awarnach.nl
contact@awarnach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Awarnach Photography kan persoonsgegevens van jou verwerken wanneer je gebruik maakt van onze diensten of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt via een contactformulier op onze website. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en andere persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, een contactformulier, correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

Awarnach Photography verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen via telefoon als je dat verzoekt en/of om je schriftelijk te benaderen via e-mail of post als we je telefonisch niet kunnen bereiken. Bovendien kunnen we jouw gegevens gebruiken voor de uitvoering van een met jou gesloten opdrachtovereenkomst.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Awarnach Photography bewaart jouw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor jouw gegevens verzameld zijn. De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem en niet gekoppeld aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Awarnach Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt deze alleen met bedrijven als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij sluiten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat jouw gegevens op een even hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid worden behandeld. Awarnach Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Awarnach Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Awarnach Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting deze pagina op veiliginternetten.nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Awarnach Photography en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@awarnach.nl.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Awarnach Photography wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Awarnach Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@awarnach.nl